Konum | Plaza Bilgileri | Kat Planlar? | Bina G?r?nt?leri | ?leti?im

PLAZA B?LG?LER?

Ofis Alanlar?n?n Teslim ?artlar?
Teknik Tan?mlar > ?n?aat | Mekanik-Tesisat | Asans?rler | Elektrik | Ayd?nlatma | Otomasyon | G?venlik | CCTV


CCTV (Kapal? Devre Televizyon Sistemi)

  • Ser Plaza toplam 12 kameral?k CCTV sistemi ile izlenmektedir. Bu kameralardan 10 adeti binan?n d?? cephesini, 2 adeti ise ana giri? lobilerini izlemek amac? ile kurulmu?tur. Kameralar gereken yerlerde dar a??l? ve gereken yerlerde geni? a??l? lensler ile konumlanm??t?r.

  • Bu 12 kameran?n g?r?nt?leri g?venlik ana merkezinde bulunan 1 adet 16 giri?li S/B duplex multiplexcr ?zerinden 20'lik S/B monit?re ve 72 saatlik zaman adamal? video kay?t cihaz?na aktar?lmaktad?r. Bu cihazda standart 3 saatlik VHS video kasetlerine 72 saatlik kay?t yap?labilinmektedir.

    Proximity Kartl? Ge?i? Kontrol Sistemi

  • Binan?n t?m yaya giri? ve ??k??lar?nda proximity kartl? turnike sistemi uygulamas? ile kontrol sa?lanamaktad?r. Binan?n otopark giri? ve ??k??lar?nda prox?m?ty kartla ?al??an bariyerler bulunmakta ve bu karta sahip olmayan kimseler kesinlikle otopark alanlar?ndan faydalanamamaklard?r

  • Ser Plaza otopark giri? ve ??k???nda 2 adet, personel giri?lerinde ise her iki blokta 3'er adetten 6 adet olmak ?zere toplam 14 adet proximity kart okuyucusu vard?r. Bir adet PC ile kontrol edilecek bu sistem 248 adet terminali kontrol edebilece?i i?in ileride kirac?larda kendi ofislerinde bu sisteme entegre olarak kendi ofislerinin giri?-??k??lar?n? da bina ana sistemine entegre ederek kullanabilirler.